TEAM-Ungdom

En del av Vadstena folkhögskola

TEAM-Ungdom

TEAM-Ungdom är vår teamutbildning där du inte bara blir matad med bra undervisning, utan får vara med själv och göra skillnad som ledare bland tonåringar på en fritidsgård, högstadieskola eller församling. Dessutom behöver du inte göra det ensam utan får stå sida vid sida med en eller flera teamkamrater. Undervisning kombineras med handledning, där erfarna ledare vill hjälpa dig växa i tjänst för Gud.

TEAM-Ungdom är för dig som vill låta evangeliet få händer och fötter där behoven är stora. Tonårstiden är för många omtumlande och tonårsvärlden ropar efter goda förebilder. Där kan du få fylla ett tomrum och göra skillnad!

TEAM-Ungdom utgår från en lokal församling som står bakom och backar upp. På så vis blir teamet en församlingslänk till ungdomsvärlden. De ser till att du får boende, transportmedel, förbön och annat du kan behöva i ditt uppdrag. Självklart finns det utrymme att själv engagera sig i församlingens övriga verksamhet, även om inte det är huvudsyftet med utbildningen.

Sök till utbildningen Läs visionstexten
Visionstexten beskriver vår vision med utbildningen och vad vi hoppas att du som elev ska gå igenom under året.

Gemensamt för TEAM

Utbildningsveckor
Sex veckor fördelade över året. Veckor fyllda av relevant undervisning, teambuilding, samtal, kvällssamlingar, bön/lovsång, gemenskap mm. Utbildningsveckorna är ramen för kursen. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med teamverksamhet är en stor resurs för dig som elev.

Teori och praktik
TEAM är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden som kurserna behandlar. Varje vecka består av två dagars studier och tre dagar på fritidsgård, skola eller liknande.

Tillsammans med andra
Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Det kallas inte ett teamår, det ÄR ett teamår.

Andens liv
TEAM står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande för uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning
Varje elev får handledning, både av resurser på teamplatsen och av ledare från Team Med Uppdrag. Det skapar trygghet för dig som elev och hjälper dig att växa och utvecklas.

Eget ansvar
Vi använder all den erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda ett så bra TEAM-år vi kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Syfte och mål

Att Guds omsorg om människan ska komma till uttryck i ett socialt engagemang.

Att du ska växa som människa och i din kristna tro.

Att ge en teoretisk och erfarenhetsmässig grund i att möta och stödja tonåringar.

Att församlingen ska bli mer engagerad i ungdomars liv i sin närhet.

Praktisk information

Kurstid & Studietakt:
Kurstiden löper mellan 23 aug 2021 – 17 jun 2022, med uppstart 22 aug 2021. Studietakten är på heltid (100%).

Ekonomi och kostnad:
Kursens kostnad är 3 000 kr/mån i 10 månader. All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker viss mat, logi och vissa resor. Utbildningen genomförs i samarbete med Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Boende:
Boendet för teamet sker i lägenhet eller på det sätt den lokala församlingen väljer att lösa boendet för teamet.

Ansökningsvillkor:
19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med tonåringar i någon form, men främst ser vi till dig som person. Ansökningen består av ansökningshandlingar samt att du kallas till intervju.

Sagt om utbildningen

Jennifer

Jag kände mig väldigt levande och upplevde hur Jesus verkligen ledde mig, uppmuntrade mig och gick framför mig!

Frida & Elisabet

Vem som helst kan teama på ungdom! Gud kan använda alla, oavsett om du är framåt eller blyg!

Filippa

Jag fick utvecklas i att möta olika människor och lyssna på deras berättelse.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Pernilla Eklund

Kursföreståndare TEAM
pernilla.eklund@tmu.org

Sök till utbildningen