Ämnen & Praktikperioder


Ämnen på Bibelskola Livskraft

Detta är inte en fullständig uppräkning, men vill ge en bild av vilka ämnen som hela klassen studerar. Ladda gärna även ner en utförlig kursplan för Bibelskola Livskraft via denna länk.

Teoretiskt                                                Praktiskt

- Gudsbild & Självbild. Min identitet.                   - Kvällssamlingar & Gudstjänstpraktik
- Guds rike                                                          - Andakt
- Försoningen                                                     - Skapande
- Andens gåvor                                                   - Praktiskt tjänande
- Församlingen                                                   - Sport/friluft
- Apologetik                                                        - Teamliv
- Bibelkunskap                                                   - Praktikperioder (mer info längre ner på sidan)
- Fördjupningsarbete
- Själavård
- Lärjungaskap, Kristet liv
- Bön & förbön
- Relationer & Gudsgemenskap
- Ledarskap

Bibelinriktningen kompletterar med ämnen som rör:

- Fördjupning i Gamla Testamentets skapelsetexter
- Fördjupning i Nya Testamentets texter; ex. Johannesevangeliet
- Fördjupning i profetiska litteraturen; ex. Jesaja och Amos
- Fördjupning i Bibeltolkning; ex. de profetiska texterna och Jesu liknelser

Lovsångsledarinriktningen kompletterar med ämnen som rör:

- Grunden för Lovsång och Tillbedjan
- Att leda lovsång, både teori och praktik
- Att ledas av Gud för att leda andra
- Psaltaren och Bibeln som grund för lovsång m.m.

Praktikperioder & Projekt

Teampraktik

Eleverna gör teampraktik i en församling under två veckor på hösten, detta sker i team om 4-5 elever. Då skriver de även ett projektarbete. Under våren åker teamet tillbaka till samma plats för att göra en tre veckor lång församlingspraktik. Under praktiken får eleven på kort tid en bred uppfattning och erfarenhet av församlingsliv, dess verksamhet, samt växer som individ genom att fungera tillsammans med andra i ett team.

Individuell praktik

På våren är det 4 veckors individuell praktik. Då väljer eleverna själva vad de vill göra. Allt från att praktisera i sin hemförsamling till att åka till utlandet och besöka en missionsbas. Det mesta är möjligt att göra dessa veckor och kan bli ett tillfälle att prova på något man drömt om. Denna praktik bekostas av eleven och ingår inte i kursavgiften.

Projektvecka; evangelisation

I slutet av året gör vi en evangelisationssatsning på ca 1 vecka. Senaste åren har vi deltagit i Street Church's satsning på Sweden Rock Festival, Sölvesborg.


Konferenser

Bibelskoleeleverna är en naturlig del av Team Med Uppdrags arbete på de konferenser vi arrangerar.
Påskkonferensen Tre Dagar och konferensen Lovsång är exempel på konferenser där eleverna på olika sätt medverkar.


Kort om Bibelskola Livskraft

Inriktningar

Bibelskola Livskraft har två inriktningar: Bibelinriktning och Lovsångsledarinriktning och mycket av undervisningen ges i helklass, men ett par dagar per vecka bryts klassen ner i respektive inriktning.

Praktik

Eleverna gör ett projektarbete (2 veckor på hösten) i en församling och har teampraktik i samma församling (3 veckor på våren), samt 4 veckors individuell praktik. Skolan tillbringar även en vecka tillsammans med Street Church på Sweden Rock, Sölvesborg.

Ekonomi och kostnad

Utbildningen genomförs i samverkan med Liljeholmens Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).


Kursens totalkostnad är 41 400 kr, fördelat på en ingångskostnad, 8 100 kr och en månadskostnad, 3 700 kr i nio månader. Undervisningen på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker mat, logi och de flesta resorna under läsåret. Kostnad för kurslitteratur tillkommer, 1 000 kr. Den individuella praktiken på våren (4 veckor) bekostas av eleven själv.

Kurstid & Studietakt

Studietakten är på heltid (100%)
Uppstart söndagen 28 aug 2016. Kurstiden löper sedan mellan 28 aug 2016 – 16 juni 2017

Ansökningsvillkor

Nedre åldersgräns: 18 år

Ansökan

Klicka här.


För frågor, mer info och
ansökningsblanketter: 0380-402 00
info@tmu.org

Sista ansökningsdag 1 maj 2016! Antagning sker löpande under våren, så vänta inte med att söka.