Årsupplägg, Kursplan och Ämnen

Läsårets olika block

Läsåret är indelat i olika block. Två block görs utöver själva folkhögskolekursen, före och efter vårterminen. Dessa 5 veckor är ej studiemedelsberättigade, men vi rekommenderar varmt att du som elev ändå väljer att göra dem! Detta för att inte missa helheten av bibelskoleåret och då framför allt den avslutande månaden. Anledningen till att dessa block ligger utanför folkhögskolekursen har att göra med hur många kursveckor Bibelskola Livskraft fått sig tilldelat av Liljeholmens folkhögskola. Vi vill dock utnyttja året maximalt och hinna skicka med dig som elev så mycket som möjligt!

Block 1, hela höstterminen: 1/9-12/12, 2014 (studiemedelsberättigat)
Block 2: 7/1-16/1, 2015 (ej studiemedelsberättigat)
Block 3: 19/1-29/5 (studiemedelsberättigat)
Block 4: 1/6-21/6 (ej studiemedelsberättigat)

Vi svarar mer än gärna på frågor i detta, så eventuella frågetecken kan rätas ut!

Kursplan

Ladda gärna ner en utförlig kursplan för Bibelskola Livskraft via denna länk.


Ämnen på Bibelskola Livskraft

Detta är inte en fullständig uppräkning, men vill ge en bild av vilka ämnen eleverna studerar;

Kursintroduktion
Troslära
Gudsbild
Guds rike
Försoningen
Andens gåvor
Församlingen
Apologetik
Bibelkunskap
Själavård
Själavård: Personlig upprättelse
Kristet liv
Gudsgemenskap
Andakt
Lärjungaskap
Bön & förbön
Relationer
Kristen tjänst
Evangelisation (teori & praktik)
Församlingsarbete
Ledarskap

Lovsångsledarinriktningen läser inte alla dessa ämnen, men kompletterar med ämnen som rör:

Grunden för Lovsång och Tillbedjan
Att leda lovsång, både teori och praktik
Att ledas av Gud för att leda andra
Psaltaren och Bibeln som grund för lovsång m.m.

Övrigt, som alla elever har:

Kvällssamlingar ("gudstjänstpraktik")
Paktik (team & individuell)
Praktiskt tjänande
Skapande
Sport/friluft
Teamtid
Fördjupningsarbete (ämne)
Projektarbete (praktikrelaterat)
Ledarträning (teamrelaterat)

Tillbaka


Bibelskola Livskraft

Inriktningar

Bibelskola Livskraft har två inriktningar: Bibelinriktning och Lovsångsledarinriktning och mycket av undervisningen ges i helklass, men ett par dagar per vecka bryts klassen ner i respektive inriktning.

Praktik

Eleverna gör ett projektarbete (2 veckor på hösten) i en församling och har teampraktik i samma församling (3 veckor på våren), samt 4 veckors individuell praktik. Skolan tillbringar även en vecka tillsammans med Street Church på Sweden Rock, Sölvesborg.

Ekonomi och kostnad

Utbildningen genomförs i samarbete med Liljeholmens Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Kursens totalkostnad är 39 300 kr, fördelat på en ingångskostnad, 7 800 kr och en månadskostnad, 3 500 kr i nio månader.
Kostnaden täcker mat + logi under läsåret. Kostnad för kurslitteratur tillkommer, 1 000 kr.
Den individuella praktiken på våren (4 veckor) bekostas av eleven.

Kurstid

Uppstart söndagen 31 aug. Kurstiden löper sedan mellan 1 sept 2014 – 22 juni 2015

Ansökningsvillkor

Nedre åldersgräns: 18 år

Ansökan

Klicka här. För frågor, mer info och
ansökningsblanketter: 0380-402 00
info@tmu.org eller anna.olsson@tmu.org

Antagning sker löpande under våren, så vänta inte med att söka.
Det finns fortfarande platser kvar på Bibelinriktningen, sök idag!