Följ mig.nu - tredje upplagan!

Vad är det att vara lärjunge idag? Vad skulle Jesus ha gjort? Vad säger Bibeln om trender, självförtroende, församlingen och sexualitet? Det finns många områden som behöver bearbetas och framför allt behöver grunden läggas: relationen med Jesus. ”Följ mig.nu” vill vara ett redskap som uppmuntrar och utmanar till kristet lärjungaskap i vår tid.
 
FÖR VEM?
Målgruppen är ungdomar i gymnasieåldern.
 
FORMEN
Den bästa miljön för att genomföra kursen är den lilla gruppen. Att samla en cellgrupp med 7-10 deltagare och 1-2 ledare som bestämmer sig för att mötas under 12-15 veckor. Materialet är upplagt så att det ges utrymme för gemensam bearbetning, och vissa uppgifter och utmaningar finns också att ta itu med mellan samlingarna.
 
LEDARKONTAKTEN
Relationen mellan deltagaren och ledaren är mycket viktig och grundläggande. I kursen är personliga samtal, s k ”walk & talk” inplanerade.
 
GUDSMÖTEN
I en lärjungaskapsprocess är det viktigt att på sitt eget unika sätt få ett personligt förhållande till Jesus Kristus. ”Följ mig.nu” vill skapa en miljö där förutsättningarna för detta är goda.
 
KOSTNAD
Ledarboken kostar 298kr och deltagarboken 179kr. Ta kontakt med Ert studieförbund (Bilda/Sensus) för studiebidrag.
 
HUR KOMMER JAG IGÅNG?
Be Din ungdomsledare/pastor kontakta oss på Team Med Uppdrag.
Team Med Uppdrag i samarbete med Evangeliska Frikyrkan (EFK), Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) och Pingstförsamlingarnas Ungdom (PU).

Finns i följande varianter

  • Ledarhandbok (298 kr)
  • Deltagarbok (179 kr)

Klicka här för att beställa