TEAM-Leda[s]

En del av Vadstena folkhögskola

TEAM-Leda[s]

Du får mängder av möjligheter att tränas i lärjungaskap och ledarskap i praktiken. Du får ledas av Jesus och leda andra.

Varje vecka får du relevant undervisning och många tillfällen att vara ledare: För Bibelskola Livskraft, på resorna och för den som vill också som fritidsledare på högstadieskolan i Aneby. Undervisning kombineras med handledning, där erfarna ledare vill hjälpa dig växa i tjänst för Gud.

Vissa helger (ca var tredje) reser teamet till olika platser där ni är en del av en mängd olika uppdrag som  t.ex. evangelisation, predikan, lovsång, vittnesbörd, bönerum m.m.

Sök till utbildningen Läs visionstexten
Visionstexten beskriver vår vision med utbildningen och vad vi hoppas att du som elev ska gå igenom under året.

Gemensamt för TEAM

Utbildningsveckor

Sex veckor fördelade över året. Veckor fyllda av relevant undervisning, teambuilding, samtal, kvällssamlingar, bön/lovsång, gemenskap mm. Utbildningsveckorna är ramen för kursen. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med teamverksamhet är en stor resurs för dig som elev.

Teori och praktik

TEAM är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden som kurserna behandlar. Varje vecka består av två dagars studier och tre dagar på fritidsgård, skola eller liknande.

Tillsammans med andra

Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Det kallas inte ett teamår, det ÄR ett teamår.

Andens liv

TEAM står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande för uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning

Varje elev får handledning, både av resurser på teamplatsen och av ledare från Team Med Uppdrag. Det skapar trygghet för dig som elev och hjälper dig att växa och utvecklas.

Eget ansvar

Vi använder all vår erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda ett så bra TEAMår som vi bara kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Syfte och mål

Förvandlade unga vuxna på Bibelskola Livskraft, att få uttrycka evangeliet i handling på olika platser.

Att växa i sin ledarroll och närhet till Jesus.

En djupare förståelse av livet med Gud och att leda andra på samma väg som man själv vandrar.

Att ge stöd till församlingar på olika platser för tillväxt och förvandling.

Praktisk information

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 16 aug 2019 – 19 jun 2020. Studietakten är på heltid (100%).

Ekonomi och kostnad

Kursens kostnad är 2 670 kr/mån i 10 månader. All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker viss mat, logi och vissa resor.

Utbildningen genomförs i samarbete med Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Boende

Under året bor teamet på Ralingsåsgården, Aneby. Övernattning sker på respektive ort de reser till under helgerna.

Ansökningsvillkor

19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Ansökan sker genom att maila kontaktuppgifter till pernilla.eklund@tmu.org.

Sagt om utbildningen

Simon

Genom att gå TEAM-Leda[s] har jag fått tränas i ledarskap som får bygga på lärjungaskap.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Pernilla Eklund

Kursföreståndare TEAM
pernilla.eklund@tmu.org

Sök till utbildningen