Bön & Husfolksteam

En del av Vadstena folkhögskola

Bön & Husfolksteam

Namnet summerar vad Bön- & Husfolksteam handlar om: Tid med Gud och överlåten gemenskap med andra i praktisk efterföljelse till Jesus. Om du längtar efter mer tid med Gud, efter att lära känna hans röst på ett djupare sätt. Då kan detta teamår vara något för dig. Du blir en del av en gemenskap på Ralingsåsgården. Det regelbundna bönelivet, avskildheten, gemenskapen och de övriga praktiska sysslorna skapar en rytm för tillväxt.

Sök till utbildningen Läs visionstexten
Visionstexten beskriver vår vision med utbildningen och vad vi hoppas att du som elev ska gå igenom under året.

Kursens grund

Bön

Under dagen ges tid till gemensam bön tre gånger, tid för bibelläsning, praktiskt arbete etc. En dag i veckan är vikt för enskild bön.

Tjänande

I det vardagliga livet tillsammans, i bönerna, vid måltiderna, i det praktiska arbetet får du många tillfällen att växa i att se Jesus i din bror och syster. Du får öva dig på att söka den andres bästa. Du kommer att leva nära andra som uttrycker sig och kommunicerar på ett annat sätt än vad du är van. Olikheter som utmanar och formar dig. På gården bor också eleverna på Bibelskolan Livskraft och de som arbetar på Team Med Uppdrag har sin arbetsplats här. I vardagen delar du också gemenskapen med dem.

Undervisning

Undervisningen sker vid två tillfällen i veckan med utgångspunkt i olika böcker och bibeltexter eller utifrån det egna livet. Vid dessa tillfällen reflekterar man tillsammans i samtalsform. Ämnen som behandlas är olika delar i den kristna tron, kyrkohistoria, den kristnes tillväxt och mognad. Det kan också var praktiska övningar i att lyssna in Guds röst.

Avskildhet

Avskildhet och minimalt bruk av media är ett ledord för detta år. För att kunna säga ja till det bästa och viktigaste behöver du ibland säga nej till det som är bra och viktigt. Du bor i enkelrum och får gott om tid att välja att vara ensam om du vill.

Syfte och mål

Att du ska växa i din relation till Jesus, andra och dig själv.

Att du ska lära känna Guds röst genom Bibel, bön och överlåten gemenskap med andra.

Att upptäcka friheten och glädjen i att tjäna andra praktiskt och i bön.

Att du ska växa i ditt uppdrag i Guds unika plan för dig.

Praktisk information

Kurstid & Studietakt

Studietakten är på heltid (100%). Kurstiden löper mellan 17 aug 2017 - 15 juni 2018.

Ansökningsvillkor

Nedre åldersgräns är 18 år. Ingen övre åldersgräns. Ansökan sker genom att du sänder in ansökningshandlingarna. Därefter blir du kallad till intervju och sedan får du besked om du fått en plats i teamet. OBS: Begränsat antal platser!

Ekonomi och kostnad

Ingen kursavgift, kurslitteratur finns att låna, viss kostnad för mat och boende tillkommer. Kursen genomförs i samarbete med Vadstena Folkhögskola och är CSN-berättigad och du kan ansöka om studiestöd (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Pernilla Eklund

Kursföreståndare TEAM och Bön & Husfolksteam
pernilla.eklund@tmu.org

Sök till utbildningen